Termeni și condiții

Termeni și Condiții

Articolul 1 – SCOPUL

Termenii și condițiile generale de vânzare (în cele ce urmează TCGV) se vor aplica tuturor vânzărilor de produse ale SC KOJA TEXTIL SRL, prin intermediul magazinului virtual www.kojaleather.com către Cumpărator și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

În acest TCGV, următorii termeni vor însemna:
„Cumpărator”: persoana care emite o Comandă.
1.1. „Vânzător”: societate comercială SC KOJA TEXTIL SRL cu sediul social în Municipiul Iaşi, Str. Viticultorilor I, Nr. 8, parter, Județ Iaşi, CUI: 46128491, NR: J22/1648/16.05.2022.
1.2. „Produse”: orice produs ce se găsește pe magazinul online www.kojaleather.com și care urmează a fi livrat de către Vânzător Cumpărătorului.
1.3. „Comanda”: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Produsele iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Produse și să facă plata acestora și a transportului, acolo unde este cazul.
1.4. „Contract”: o Comandă confirmată de către Vânzător.
1.5. „Drepturi de proprietate Intelectuală” (în cele ce urmează DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
1.6. „Specificații”: toate specificațiile și/sau descrierile Produselor așa cum sunt precizate în comandă.

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice pe site-ul www.kojaleather.com, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
1) Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
2) Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
3) TCGV
Dacă Vânzătorul confirmă comandă, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Articolul 3 – VALABILITATE

Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail).

Articolul 4 – EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

4.1 Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Produsele care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
4.2 Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fișelor livrate de Producător.
4.3 Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la rubrica „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat.
Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 5 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul întelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Articolul 6 – CONFIDENȚIABILITATE – PUBLICITATE

Toate planurile, documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fără a limita comanda, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențiabilitate din partea celui care le primește.
Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărator cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Articolul 7 – LIVRARE

Produsele vor fi livrate conform informațiilor stipulate pe pagina LIVRARE ȘI RETUR. Dacă produsele au fost livrate de către Vânzător iar recepționarea acestora de către Cumpărător se face cu întârziere din cauza firmei de curierat, Vânzătorul este degrevat de orice vină.

Articolul 8 – FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Factura va fi livrată prin e-mail la adresa specificată, dupa efectuarea plății.

Articolul 9 – MĂRFURI EXCEDENTARE

Orice mărfuri livrate în exces față de cantitatea prevăzută în Comandă pot fi refuzate de către Cumpărător în termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

Articolul 10 – RETUR PRODUSE

Produsele comandate de pe www.kojaleather.com pot fi returnate în ambalajul original în termen de 14 zile de la recepționarea coletului. Produsele ambalate individual trebuie să aibă ambalajul intact. Nu se acceptă la retur produse ce au fost utilizate sau au ambalajul deteriorat.
Produsele pentru retur se vor trimite catre SC KOJA TEXTIL SRL, în Municipiul Iaşi, STR GARABET IBRĂILEANU NR.8A, Județ Iaşi, costurile de transport fiind suportate de catre Cumpărător. Returul sumei plătite se va face prin transfer bancar timp de 14 zile de la primirea coletului, în momentul livrării fiind necesar a se atașa și datele contului bancar.

Articolul 11 – RESPECTAREA LEGILOR ȘI STANDARDELOR

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la ambalarea, manipularea, transportul, depozitarea sau livrarea Produselor și aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

Articolul 12 – RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

Articolul 13 – FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Articolul 14 – LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.

Articolul 20 – PREVEDERI DIVERSE

Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, numite prevederi nu vor fi aplicate și Părțile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale. Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seamă sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin întelegere scrisă semnată de ambele părți.